05.11.2009 - Což si napřed ...

Což si napřed...

„Což si napřed nesedne a nespočítá, zda má na dokončení stavby?“ (LK 14). Díky víře je možné riskovat, věřit, že to dobře dopadne, že to zvládneme. Před zápasem s těžkým soupeřem se můžeme hecovat, atd. Začínáme s opravou varhan v našem kostele sv. Martina, z vlastních prostředků na to nemáme a také nemáme žádné záruky dotací od těch, kterým jsme poslali své žádosti o pomoc (kraj, stát, fondy EU). Tento čin lze kvalifikovat jako opovážlivý, nezodpovědný, zbytečně riskantní… Myslím, že bez rizika není víra, vztah, naděje…ani Láska. Bůh riskuje mnohem víc, když nám nabízí přátelství. Libor Buček                                    

        
 
       

 
 
 

KOSTELY FARNOSTI

01klenci.jpg01klenci_2.jpg01klenci_3.jpg01klenci_4.jpg01klenci_5.jpgdobra_voda.jpgdobra_voda_2.jpgdobra_voda_3.jpgdobra_voda_4.jpgdobra_voda_5.jpgdobra_voda_6.jpgnemanice.jpgnemanice_2.jpgnemanice_3.jpgpostrekov.jpgpostrekov_2.jpgpostrekov_3.jpgtrhanov.jpgtrhanov_2.jpgtrhanov_3.jpgujezd_b.jpgujezd_b2.jpgujezd_b3.jpg