Dobročinný koncert v Plané

          
            

Tachovský denik :
Koncert pro obnovu fary se koná v neděli 25. října od 16 hodin a vystoupí na něm pěvecké sbory Fontána Mariánské Lázně a KOZTliveCZ z Tachova. Vstupné je dobrovolné.
„Benefiční koncert pořádáme za záchranu naší vyhořelé fary. Díky pomoci mnohých lidí spěje oprava nadějně dál, je to však příliš velký krajíc, o nějž se dělíme, a tak se těšíme, že fara bude opět sloužit k dobrým účelům i vám všem,“ uvedl plánský farář Jaroslav Šašek.„Pokud by někdo chtěl na opravu fary přispět a nemůže přijet na koncert, uvítáme příspěvek na účtu farnosti. Ten je u Raiffeisenbank a jeho číslo je 1500920/8030,“ dodal kněz.„Jistě můžeme na přání přispěvatele příjem potvrdit, nebo s ním podepsat smlouvu za účelem sponzorství, nebo výpočtu daňových úlev,“ uvedl dále.Jaroslav Šašek děkuje všem, kteří již jakýmkoliv způsobem pomohli. „I když však někdo nemůže, je milován a vítán. Pán Bůh zaplatí vše svou milostí,“ řekl.

Faru v Plané poškodil rozsáhlý požár, který vypukl 3. září brzy ráno. Shořela střecha, krov a značně poškozeno bylo celé patro objektu. Škody byly odhadnuty zhruba na šest milionů. Sbírku na opravu vyhlásilo také město, a to na účet 749381319/0800.

     Celý článek najdete zde             O požáru fary v Plané zde