25.01.2018 - sv. Pavel

Svátek obrácení sv. Pavla
Dnes (25. 1.) slaví církev svátek obrácení sv. Pavla.
Pavel se po "obrácení" nevrací zpět do Jerusaléma, ale pokračuje v cestě do Damašku - ke svému původnímu cíli.
To by mohlo být i pro nás dobré znamení, nemusíme při svém "obrácení" pálit mosty, běhat zpět, ale pokračovat a dělat věci jinak, s novým obsahem, s novou chutí, s novou radostí. To není malý důsledek mého "obrácení". Libor Buček
 

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, kromě zázraku obrácení na cestě do Damašku. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je často považován za faktického zakladatele křesťanství.[1] Podle tradice je autorem 14 listů Nového zákona, z nichž 7 se mu připisuje i dnes.
Zdroj 

KOSTELY FARNOSTI

01klenci.jpg01klenci_2.jpg01klenci_3.jpg01klenci_4.jpg01klenci_5.jpgdobra_voda.jpgdobra_voda_2.jpgdobra_voda_3.jpgdobra_voda_4.jpgdobra_voda_5.jpgdobra_voda_6.jpgnemanice.jpgnemanice_2.jpgnemanice_3.jpgpostrekov.jpgpostrekov_2.jpgpostrekov_3.jpgtrhanov.jpgtrhanov_2.jpgtrhanov_3.jpgujezd_b.jpgujezd_b2.jpgujezd_b3.jpg