Bohoslužby o Velikonocích 2016

20. března Květná neděle 09:30 Klenčí sv. Martin mše svatá
11:00 Trhanov sv. Jan mše svatá
15:00 Dobrá Voda P. Maria křížová cesta
24. března Zelený čtvrtek 17:00 Klenčí sv. Martin mše svatá
25. března Velký pátek 16:30 Klenčí sv. Martin křížová cesta
17:00 Klenčí sv. Martin obřady
26. března Bílá sobota 20:00 Klenčí sv. Martin mše svatá
Velikonoční vigílie
27. března Zmrtvýchvstání Páně 09:30 Klenčí sv. Martin mše svatá
11:00 Trhanov sv. Jan mše svatá
28. března Pondělí velikonoční 09:30 Klenčí sv. Martin mše svatá
11:00 Trhanov sv. Jan mše svatá
14:00 Nemanice sv. Jan mše svatá