Primice Petra Konopíka

Primice Petra Konopíka - 27. 9. 2015 v Klenčí pod Čerchovem
Novokněz Petr Konopík odsloužil po svém vysvěcení svoji první Mši Svatou ve svém rodišti v Klenčí pod Čerchovem.
Foto Jiří Strašek

Odkaz na foto ZDE