Z jáhenského svěcení Petra Konopíka

Jáhenské svěcení Petra Konopíka v Klenčí pod Čerchovem 22. 2. 2015
Otec biskup František Radkovský udělil dne 22. února 2015 jáhenské svěcení Petru Konopíkovi.
Bohoslužba začala v 15.00 hodin v zaplněném kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem a byla pro celou farnost velkou slavností.
Petr Konopík (*1984) pochází z Klenčí pod Čerchovem a má dva sourozence. Před nástupem do kněžského semináře v Praze studoval na Středním odborném učilišti v Domažlicích obor dřevařská a nábytkářská výroba. K jáhenské službě byl ustanoven do farnosti Cheb.
Foto z jáhenského svěcení zde

 

Foto na stránkách Plzeňské diecéze zde