19.01.2015 - Ozvěna z cesty do Santiaga

4.1.2015 jsem se vrátil z pěší pouti do Santiaga de Compostele. Jako ozvěnu z této pouti bych rád použil několik následujících vět.
Libor Buček

Dojít do cíle bude pro mnohé šťastným okamžikem nového začátku, možností žít z toho, co se na Caminu naučili. Pro jiné to naopak bude drastickým přerušením, možná snad uspokojivým zážitkem, který ale nepostačí k tomu, aby jim do života vnesl jasnost, natož dokonce změnu. Proto se obávají návratu a vydávají se dále k moři až tam, kde už cesta nikam nepokračuje. To jsou nostalgičtí poutníci, kteří si z Camina neodnesli žádné poučení.
Cílem pouti je, naučit se žít jako poutník, ne jenom na Caminu, ale i v normálním životě. Hodnoty, které se vyplatí objevit, jsou: jednoduchost způsobu života, také ve vztahu k ostatním, bratrství, vnitřní svoboda, láska k tichu, vnímání vlastních slabostí i síly, vnímavost pro krásu, otevřenost vůči Bohu - to všechno si uchovat a žít to i uprostřed víru života, v práci i doma, s rodinou i s přáteli.
Tak uvidíme celý náš život jako pouť a pouť jako školu pro celý život.
Z letáčku pro poutníky přeložila Martina D.

KOSTELY FARNOSTI

01klenci.jpg01klenci_2.jpg01klenci_3.jpg01klenci_4.jpg01klenci_5.jpgdobra_voda.jpgdobra_voda_2.jpgdobra_voda_3.jpgdobra_voda_4.jpgdobra_voda_5.jpgdobra_voda_6.jpgnemanice.jpgnemanice_2.jpgnemanice_3.jpgpostrekov.jpgpostrekov_2.jpgpostrekov_3.jpgtrhanov.jpgtrhanov_2.jpgtrhanov_3.jpgujezd_b.jpgujezd_b2.jpgujezd_b3.jpg