Dokončení opravy fasády kostela

V roce 2012 jsme začali s opravou fasády kostela sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem. I když neměli jsme od začátku zajištěné úplné finanční pokrytí opravy, s pomocí Boží jsme se do této obnovy pustili. Po dvou letech se nám podařilo nový kabát pro sv. Martina dokončit.
Děkujeme všem za pomoc, děkujeme i všem dárcům do sbírky, která tomuto účelu posloužila.
Libor Buček
Opravená fasáda kostela sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem

zpět