KOSTELY FARNOSTI

Klenčí pod Čerchovem - kostel sv. Martina
Na místě dnešního kostela stávala původně do roku 1517 kaple.V letech 1555-58 byl vystavěn pozdně gotický dřevěný kostel se zděným kněžištěm. V letech 1737-45 byl postaven dnešní barokní kostel.
Krátce před vysvěcením, 16. 5. 1746 poničil věž a střechu blesk, jeho vysvěcení se však po rychlé opravě konalo ještě téhož roku o posvícení. Roku 1809 udeřil do věže kostela znovu blesk, opravena však byla až v roce 1820. 
Poslední velká úprava kostela byla provedena v roce 1857, poté byly prováděny jen opravy jak interiéru, tak exteriéru. Je jednolodní, obdélný, s obdélným, trojboce ukončeným presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář sklenut valeně s lunetami, loď o rozměrech 20,30x12,04 metru je kryta zrcadlovou klenbou s obrazy od malíře Jelínka z roku 1925. Hlavní oltář z z roku 1774 je sloupový, prostorově rozložený, s obrazem sv. Martina od Ferdinanda Velce z roku 1893 a sochami sv. Václava, Vojtěcha, Prokopa a Víta. Kazatelna je z poloviny 18. století, varhany rokokové z poloviny 18. století. Pod hlavním oltářem krypta Lamingenů a Stadionů. Je zde pohřben i Wolfgang Maxmilián Lamingen, Jiráskův Lomikar.

Trhanov - kostel sv. Jana Nepomuckého
Na místě původní kaple z roku 1706 byl v roce 1817 dostavěn do dnešní podoby kostel.

Nemanice - kostel sv. Jana Nepomuckého
Pozdně barokní kostel z let 1781-84. Je to jednolodní obdélná stavba s obdélným, polokruhově ukončeným presbytářem se čtvercovou sakristií v ose. Presbytář i loď sklenuty plackami, závěr presbytáře konchou, sakristie je plochostropá. Hlavní oltář – vysoká tabernáklová architektura, rámovaná sloupy s rokajemi a bočními brankami – z 2. poloviny 18. století, rokoková kazatelna z 2. poloviny 18. století, varhany z 2. třetiny 18. století.

Dobrá Voda u Draženova - kaple Panny Marie
Nejmladším poutním místem na Domažlicku je zdejší kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Kolem roku 1800 zde vybudovala draženovská obec malou dřevěnou kapličku, kterou po požáru nahradila v letech 1882–1883 kaple zděná, navržená A. Čenským a postavená zednickým mistrem J. Knopfem z Klenčí na půdorysu řeckého kříže. Svojí stavbou připomínala malý vesnický kostelík. Hlavní oltářní obraz Matky Boží Pomocné namaloval Jaroslav Špillar, který údajně vtiskl světici podobu svojí manželky. Hlavní pouť se zde koná poslední neděli v květnu. Obrazy křížové cesty rozvěšené po kmenech borovic namaloval malíř V. Wimmer, pouze jeden z nich, který se ztratil, vytvořil malíř J. Šebek. Zajímavost: Zdejší kaplička vznikla podobně jako v Dobré Vodě u Pocinovic u studánky, jejíž léčivá voda přinášela lidem zdraví. První byl její vodou uzdraven cestář Johann Otilinger ze Ždanova po omytí zraněné a do té doby se nehojící nohy, který u ní nechal vystavět dřevěný kříž. Proti stavbě kaple protestovali sedláci, protože jim prý poutníci a procesí činí škody na lukách a polích. Oblíbenost místa velice rostla, zřejmě i proto, že horní Chodsko nemělo doposud oproti Chodsku dolnímu (kaple nedaleko Pocinovic) žádné poutní místo.

Újezd - kaple sv. Václava
Kaple z konce 19. století.

Postřekov - kaple sv. Jakuba
Kaple z 19. století. Na oltáři obraz od J. Špillara.

 zpět ↑

KOSTELY FARNOSTI

01klenci.jpg01klenci_2.jpg01klenci_3.jpg01klenci_4.jpg01klenci_5.jpgdobra_voda.jpgdobra_voda_2.jpgdobra_voda_3.jpgdobra_voda_4.jpgdobra_voda_5.jpgdobra_voda_6.jpgnemanice.jpgnemanice_2.jpgnemanice_3.jpgpostrekov.jpgpostrekov_2.jpgpostrekov_3.jpgtrhanov.jpgtrhanov_2.jpgtrhanov_3.jpgujezd_b.jpgujezd_b2.jpgujezd_b3.jpg