07.04.2012 - Slovo k Velikonocům

Slovo faráře k Velikonocům
Ženy v evangeliu řeší, kdo jim odvalí kámen, aby se dostali ke Kristu. Chtějí pomazat mrtvého Boha. V cestě jim stojí kámen. Přesto jdou dál, i když nevědí, kdo jim kámen odvalí. Kámen je odvalen, dobrá velikonoční zpráva. Překážka mezi Bohem a lidmi. Kámen je problém pro člověka, ale ne pro Boha, který je "JINÝ", předchází člověka, čeká na něj, na nás, na tebe. Libor Buček

KOSTELY FARNOSTI

01klenci.jpg01klenci_2.jpg01klenci_3.jpg01klenci_4.jpg01klenci_5.jpgdobra_voda.jpgdobra_voda_2.jpgdobra_voda_3.jpgdobra_voda_4.jpgdobra_voda_5.jpgdobra_voda_6.jpgnemanice.jpgnemanice_2.jpgnemanice_3.jpgpostrekov.jpgpostrekov_2.jpgpostrekov_3.jpgtrhanov.jpgtrhanov_2.jpgtrhanov_3.jpgujezd_b.jpgujezd_b2.jpgujezd_b3.jpg