Pozvánka - rozeznění varhan

Rozeznění varhan

Rád bych vás pozval na slavnostní "uvedení do provozu" nově opravených varhan.

V sobotu 27. 8. 2011 od 17:00 hod.
- zahájí pan biskup Radkovský v kostele v Klenčí pod Čerchovem bohoslužbu, při které vyjádříme vděčnost (nejen dobrému Hospodinu) za zvládnutí generální opravy varhan. Více informací -   letáček - zde.   S pozdravem Libor Buček