12.03.2011 - Slovo k postní době od J. Š. Baara

Slovo k postní době od Jindřicha Šimona Baara a spol.

„Vybral si totiž v Johánesovic houští hned na kraji lesa mraveniště nad shnilým pařezem, veliké jako klubko sena, plné černých,velkých mravenců, svlékl se do naha, celý svůj úbor od kabátu až ke košili rozložil po mraveništi, chvíli se díval,jak se začala hýbat zrnka písku i suché jehličí,ze všech skulin jak se vynořují vášniví dělníci a silnými kusadly se pouštějí do očistné práce. Odskočil se vykoupat do nedalekého rybníka, voda v něm sice studěla, zato však byla čistá a svěží, takže i stařeckou krev Zedníčkovu rozproudila a rozehřála. Trochu se ještě vyválel v trávě, osušil a opekl se na sluníčku, a když se vrátil do lesa, hýbaly se sice jeho šaty mravenci, také však voněly. Opatrně je obrátil a sám zahrabal si do mraveniště obě nohy, trápené pakostnicí a studené, jako by byly z ledu, nevytáhl je dřív, dokud necítil palčivou bolest i na chodidlech, kde měl kůži jako podešev silnou, pak teprve vytřásl ze všech záhybů, švů a kepes ochotné pomocníky a oblékl se. Cítil se teď jako by se byl právě narodil, svět ho počal zase těšit.“  Osmačtyřicátníci s. 426

Jakým způsobem se pokusíme o obnovu nejen vnějšku, závisí pouze na nás. Hezký půst. Smile Libor

KOSTELY FARNOSTI

01klenci.jpg01klenci_2.jpg01klenci_3.jpg01klenci_4.jpg01klenci_5.jpgdobra_voda.jpgdobra_voda_2.jpgdobra_voda_3.jpgdobra_voda_4.jpgdobra_voda_5.jpgdobra_voda_6.jpgnemanice.jpgnemanice_2.jpgnemanice_3.jpgpostrekov.jpgpostrekov_2.jpgpostrekov_3.jpgtrhanov.jpgtrhanov_2.jpgtrhanov_3.jpgujezd_b.jpgujezd_b2.jpgujezd_b3.jpg