09.07.2018 - Nazaretští sousedé

Nazaretští sousedé
V evangeliu (Mk 6,1) Ježíš přichází domů - žádné velké a vřelé přivítání od sousedů. Spíše předsudky, skepse, nálepky, co ten "mladý od tesařů" nám tady bude co povídat, známe rodiče, prarodiče… Tímto postojem si nazaretští sousedé zavírají možnost setkání s živým Bohem. (Oni přeci vědí, co a jak a nikdo jim nebude radit.) Ó, jak současné! A Ježíšova reakce? Ok. Jak chcete, já vás přesvědčovat nebudu, neudělám tu nějaký pompézní zázrak, abych vás donutil mi uvěřit.
Víra a zázraky - jako by byly spojené nádoby. Když je jedno je i druhé. Zázraky ale neslouží k přesvědčování, ani v Nazaretě, ani na kříži.   Libor Buček