08.02.2015 - Slovo k páté neděli v mezidobí

V dnešním evangeliu 5. neděle v mezidobí (Mk 1,29-39) se dočteme, že Kristus přišel kázat.
Ale co ti chudáci, kteří přišli pozdě, na druhý den?
Chtěli uzdravit a On jde jinam - do okolních městeček, aby i tam kázal. Zklamání z Ježíše. Možná i tehdy by od Ježíše očekávali součastníci, že je "pouze" uzdraví od fyzických bolestí a nemusí nic dalšího říkat.
Také máme různá přání, očekávání od Ježíše a také můžeme být zklamaní, protože naše priority a Boží priority - se nemusejí překrývat. Libor Buček