23.11.2014 - Slavnost Krista Krále

Co je to za Krále, když položí život za svůj lid? Pohádky nás poučily, že vše se točí kolem vrtošivého krále, bohudíky nežijeme v romantismu. V dnešním evangeliu (Mt 25) Ježíš mluví k lidem: "Cokoliv jste udělali, mně jste udělali, cokoliv jste neudělali, pro mě jste neudělali." Hladoví, žízniví, na cestách, v nemocnicí, ve vězení,... všude je možno potkat Krista, svět kolem nás není nepřátelský ani nebezpečný, vždyť každý náš skutek má dosah až k Bohu. "Kdy jsme tě viděli žíznivého, hladového a posloužili jsme ti?"    Libor Buček