07.04.2012 - Slovo k Velikonocům

Slovo faráře k Velikonocům
Ženy v evangeliu řeší, kdo jim odvalí kámen, aby se dostali ke Kristu. Chtějí pomazat mrtvého Boha. V cestě jim stojí kámen. Přesto jdou dál, i když nevědí, kdo jim kámen odvalí. Kámen je odvalen, dobrá velikonoční zpráva. Překážka mezi Bohem a lidmi. Kámen je problém pro člověka, ale ne pro Boha, který je "JINÝ", předchází člověka, čeká na něj, na nás, na tebe. Libor Buček